Wsparcie Grupa TAURON zapewnia ochronę

24.01.2018
Prace związane z utworzeniem działu Ochrony trwały od 1 czerwca 2017 roku i poprzedzone były udokumentowanym audytem, skupiającym się na usprawnieniu oraz optymalizacji oferowanej usługi.

W rezultacie 1 grudnia 2017 roku kompleksową usługę ochrony wdrożono w 17 lokalizacjach Grupy. Od 1 stycznia 2018 r. spółka świadczy ochronę dla kolejnych w 124 lokalizacjach.
Oferowana usługa polega na ochronie fizycznej świadczonej przez wykwalifikowanych pracowników oraz na zarządzaniu sygnałami przesyłanymi do centrum monitorowania wraz z reakcją grup interwencyjnych na zaistniałe zdarzenia. Ochronie podlegają również obiekty infrastruktury krytycznej, które pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życia obywateli.
W spółce Wsparcie Grupa TAURON utworzono Centrum monitorowania obiektów z wykorzystaniem systemów alarmowych, do którego przesyłane są sygnały z chronionych obiektów. Pozwoli to na pozyskiwanie pełnej informacji o wszystkich alarmach, awariach i niezbędnych konserwacjach systemów bezpieczeństwa oraz ułatwi szybką reakcję na zaistniałe zdarzenia. W ramach rozwoju spółki planowane jest utworzenie komórki zajmującej się analizą bezpieczeństwa obiektów, projektowaniem systemów bezpieczeństwa, instalacją, serwisem oraz konserwacją systemów bezpieczeństwa.
Celem działalności jest nie tylko poprawa efektywności obszaru ochrony w Grupie TAURON, ale i sukcesywne rozszerzenie usług na rynku zewnętrznym.