Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami na jeden z poniższych sposobów!

Adres siedziby

WGT sp. z o.o.
ul. Kazimierza Bartla 3
33-100 Tarnów

NIP: 873-16-35-450
KRS: 0000026981
REGON: 850458198

Dane kontaktowe

Zespół Zarządzania i Organizacji
tel. 516 110 276
e-mai: biuro.zarzadu@wsparcie-grupatauron.pl

Zespół Zasobów Ludzkich
tel. 516 110 275