Barbara Łuszcz – Prezes Zarządu

Michał Zając – Wiceprezes Zarządu

Grażyna Zemowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Podgórski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Kalina Maj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Zbigniew Zagdański - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej