Mateusz Pilawski – Prezes Zarządu

Barbara Łuszcz – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Woźniak – Wiceprezes Zarządu

Grażyna Zemowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Podgórski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Kalina Maj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej