Władze spółki

Piotr Apollo - Prezes Zarządu

Piotr Batorczak - Wiceprezes Zarządu ds. Ochrony

Józej Węgrzyn - Prokurent

Kinga Migdał - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Podgórski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Gudima - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej