Barbara Łuszcz – Prezes Zarządu

Agnieszka Bożek – Wiceprezes Spółki

Grażyna Zemowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Podgórski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Kalina Maj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Zbigniew Zagdański - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Świerczek - Członek Rady Nadzorczej